Röportajlar

Prof.Dr.Özgür Karcıoğlu ile Covid -19 konusunda TV’ deki Röportajım

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı resim-ok-1-1.jpg

 

 

 

 

 

COVID-19 olmak yada olmamak: İşte bütün mesele.
Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

İstanbul Eğt ve Araş. Hst, Acil Tıp Kliniği
okarcioglu@gmail.com

Coronavirus hangi yollar ile bulaşır?
Coronavirüsler çok küçük boyutta olduğundan hapşırma-öksürme sırasında virüsleri
içeren damlacıklar yoluyla, 3 saate kadar havada asılı kalarak bireyler arasında
yayılabilmektedir. CoVID-19’un salgına dönüşmesindeki en önemli nokta burasıdır.
Ayrıca hastaların dokunduğu yüzey veya eşyalara sonradan dokunan kişilerin
ellerini yüzüne-gözüne götürmesi, diğer insanlarla el sıkışma vb temaslarla
yayılım da çok önemlidir. Göze bulaş özellikle vurgulanmalıdır, çünkü virüslü yüzeylere
dokunan ellerin gözlere dokunması ile çok hızlı bir şekilde, neredeyse bir enjektör
saplamışçasına hızla bulaş söz konusudur.
Virüsün insandan insana bulaşması için genellikle 1.8-2 metreden (6 feet) yakın temas
gereklidir. Ancak yeni yayınlarda bu uzaklık 4.5 metreye kadar çıkabilmektedir. Yine
fekal-oral (dışkı ile) bulaş da bildirilmiştir.

Şüpheli hastalar kimlerdir?
Şüpheli temastan 2-14 gün sonra semptomların başlaması beklenir. Ortalama süre
ise 5 gündür.
Hastalık çok hafiften ağıra kadar değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Şüpheli
olgunun yakınmaları 38C ve üzeri ateş, öksürük, nefes darlığıdır.
Bu yakınmalar ışığında şüpheli kişinin izlemesi gereken yol basit şekilde şöyle
maddelenmiştir:
 Hastaneye/acile gitmeden telefon ediniz.
 Hekiminize son yolculuklarınızla ilgili eksiksiz bilgi veriniz. Yakınmalarınızı
anlatınız.

 İnsanlarla yakın temastan kaçınınız.
 Hasta iken yolculuk yapmayınız.

Sağlıklı hissediyorsanız bir şey yapmanıza gerek yoktur.

CoVID-19 tanısı hangi tıbbi testler ile konulabilir?
Tam kan sayımında ipuçları bulunabilmektedir. Olguların 4/5’ünde lemfosit sayısı
düşmektedir (lenfopeni). Olguların yarısında ise eozinopeni vardır. Şüphelenilen
hastalarda olabilen en kısa zamanda doğru şekilde örnekler alınmalıdır. Sürüntüler
burun ve boğazdan alınmalı, solunum zorluğu olanlarda trakeadan da alınmalıdır.
İncelemeler: Tanının kesinleşmesi için kullanılan ve dünyada altın standart olarak kabul
edilen “Gerçek-zamanlı (real-time) PCR” gelişmiş laboratuarlarda yapılabilmektedir.
Yukarıda sözedilen ‘olası olgu’ tanımına uyan hastalarda bunu bakteriyel ve diğer
enfeksiyonlardan ayırt ederek tedaviyi yönlendirmek için bu testler hekim tarafından
istenebilir. Bunun dışında grafi ve tomografi de yüksek şüpheli olgularda taranmalıdır.
Testler hastaya göre, bulgu ve belirtilerin şiddetine göre istenecektir. Şekilde
görüldüğü gibi, çok test yapıp olguları erken dönemde yakalayan ülkeler (G. Kore
ve Çin) hastalığı en hızlı ve etkin şekilde kontrol altına almayı başarabilmiştir.
Özellikle G. Kore bu yolla çok düşük mortalite ile süreci bitirmeye yaklaşmıştır.
Hastada test negatif bulunsa bile sonradan semptomatik hale gelirse COVID-
19’dan şüphelenilmelidir.

Güney Kore, Almanya ve Çin’in başarısının nedeni başlangıçtan itibaren gerekli
olgulara test yapılarak pozitiflerin izole edilmesidir. Olguların hızla arttığı dönemde
ne kadar çok test yapılırsa tüm olguları yakalamaya o kadar çok yaklaşılabilir.